Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

Cắm trại sinh tồn qua đêm bên sông Sài Gòn, Bao Sợ MA

đây là khu vực cập bờ sông SG, còn rất hoang vắng, ban đêm ít ai dám hó hé tới đây, nay chơi liều ăn bờ ngủ bụi tại đây ! nếu mọi ngươi thấy clip này xuất hiện chứng tỏ tui vẫn an toàn :)))

Share: